« Mjus 2024 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Vidéki rendezvények, falunapok 2009

 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.

A pályázat célja

 Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:· a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
· identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttműködés, a közösségi élmény és összetartozás erősítését;
· korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
· a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
· az ÚMVP széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését.

 A pályázat tárgya

Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, önkormányzati intézmény, non-profit szervezet, magánszemély, települési összefogás által önállóan, illetve több település együttműködésében megvalósítandó hagyományőrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei, népzenei művészeti, szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok, művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szemináriumok, stb.).

A rendezvények időtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár egy, akár többnapos eseménysorozattal. Támogatás csak egy napra, így többnapos rendezvény esetében csak az egyik (a pályázó által kiválasztott) napra nyerhető, azonban a Támogató - egyes kivételes esetekben - a rendezvény fontosságára, a programmal kapcsolatban megnyilvánuló nagy érdeklődésre való tekintettel, külön elbírálás alapján, az esemény több napjára is nyújthat támogatást.

A pályázat időbeli hatálya

Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, amely 2009. május 15. és 2009. december 31. között valósul meg.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek önkormányzatok (települési és kisebbségi önkormányzat / önkormányzati társulás, azonos térségben lévő települések alkalmi társulása, stb.), önkormányzatok intézményei, non profit szervezetek [1], utóbbiak alkalmi társulása, továbbá magánszemélyek, amelyek vagy akik az ÚMVP akcióterületén [2] fekvő településen fentebb részletezett jellegű rendezvényt terveznek megvalósítani.

A pályázat kötelező tartalmi elemei

Pályázni olyan rendezvényötletekkel lehet, amelyek összhangban vannak az ÚMVP-ben lefektetett prioritásokkal és illeszkednek a program intézkedéscsoportjaihoz, különös tekintettel a III. és IV. tengelyekre, illetve az abban foglalt intézkedésekre.

A pályázati dokumentációnak (lásd pályázati formanyomtatványok) a következőket kell tartalmaznia:
· a rendezvényt megvalósító szervezet (szervezetek) és/vagy magánszemély rövid bemutatása;
· a rendezvény színhelyéül szolgáló település hagyományainak és az utóbbi öt év közösségi programjainak rövid bemutatása;
· a rendezvény tervezett időpontja és időtartama (az október 15. után tervezett szabadtéri rendezvények esetén, "B" helyszínként, egy, a rendezvény hasonló színvonalú és minőségű megtartására alkalmas beltéri rendezvényhelyszín bemutatása);
· a rendezvény koncepciója;
· a rendezvény (több napos rendezvény esetén a pályázott napi) programjának részletes leírása;
· a várható résztvevői kör, létszám;
· a rendezvény tervezett költségvetése;
· a rendezvény tervezett, előzetes és eredménykommunikációja;
· a rendezvény helyszínén az ÚMVP standjának elhelyezése, az ott lebonyolítandó, az ÚMVP-hez kapcsolódó tájékoztató program részletes ismertetése;
· pályázói nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázatnál előnyt jelent

· A több település (pl. kistérségek, társulások) illetve több, a rendezvény helyszínéül szolgáló településen működő, szervezet és magánszemély összefogásával megvalósítandó rendezvény.
· A térség, a település hagyományaihoz illeszkedő, azt bemutatni kívánó, hagyományos vagy hagyományt teremtő fesztiválok megrendezése.
· A LEADER Helyi Akciócsoport stratégiájához, a régió turisztikai terveihez illeszkedő, a település minél több korosztályát megszólító, a település különleges értékeit bemutatni kívánó, sokszínű (hagyományok, művészet, gasztronómia, sport, stb.) program lebonyolításának terve.
· A rendezvény programjában a helyi, valamint a térségben élő és dolgozó előadók, alkotók, csoportok szerepeltetése.
· A rendezvény illeszkedése más, hasonló eseményekhez és/vagy évente ismétlődő (ismert) eseménysorozathoz.

A Támogató a pályázatokkal kapcsolatban a hiánypótlás lehetőségét kizárja!

Kommunikációs és egyéb kötelezettségek [4]

A rendezvényeken minden esetben - a rendezvény helyszínének kiemelt pontján - biztosítani kell az ÚMVP információs standjának elhelyezését.

A rendezvény meghirdetésénél és utókommunikációjánál minden esetben fel kell tüntetni, hogy az ÚMVP támogatásával valósul(t) meg. A támogató által meghatározott formában kötelező megjeleníteni a nyertes pályázó rendelkezésére bocsátott arculati elemeket (ÚMVP logó, EU logó és a következő mondat: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa, stb.)

A Támogató a pályázó által összeállított rendezvény-koncepció (program) tekintetében a a résztvevők tartalmas időtöltésének biztosítását várja el.

A rendezvényen (annak jellegétől függően) biztosítani kell a vendéglátás (gasztronómia) alapvető feltételeit is. A pályázónak törekednie kell arra, hogy ennek körében a tájspecifikus, illetve hagyományos vidéki formák és kínálat is megjelenjen.

Az elnyerhető támogatás formája és mértéke

A pályázat keretében (a pályázati felhívás 1. és 2. sz. melléklete) alapján:

· a rendezvény lebonyolításához szükséges technikai eszközök és programelemek igénybevétele, valamint

· a Támogató egyedi döntése alapján a rendezők által tervezett produkciók, maximum 200.000 forint + ÁFA összeghatárig terjedő, utófinanszírozásban folyósított költségviselése nyerhetőek el.

Egy pályázó több technikai eszközt és többféle programelemet is megjelölhet támogatási igényként, azonban egy-egy pályázó legfeljebb összesen 1500 pont értékű technikai eszközt, programelemet, illetve ezek kombinációját nyerheti. Az elnyerhető pályázati forrás a tervezett rendezvény összköltségének 100 százalékáig terjedhet.

A fentebb megfogalmazott támogatói feltételek teljesítésének, továbbá az ÚMVP kommunikációjának egységességével kapcsolatos támogatói elvárásokat a jelen pályázati felhívás 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák. A Támogató által összeállított, illetve az általa biztosított technikai eszközök és programelemek közül - amelyek kötelező és szabadon választható elemeket is tartalmaznak - a pályázó köteles a megjelölt tételek igénybevételére (minimum 556 pont). (Lásd: kitöltési útmutató)

A pályázó a fennmaradó pontok (maximum 944 pont) terhére jogosult egyrészt a megjelölt tételek tekintetében többletmennyiség megjelölésére, vagy a listán szereplő bármely más tétel megjelölésére és igénybe vételére.

A rendezvényekhez elnyert technikai eszközök biztosításáról, a produkciós költségek pályázatban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról, valamint az ÚMVP arculat helyes megjelenítéséről, a Támogató által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes MERLIN Communications Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) gondoskodik. A nyerteseknek írásbeli nyilatkozatban vállalniuk kell a Támogatóval és a a Szolgáltatóval való szoros szakmai együttműködést. A technikai eszközöket, programelemeket és a produkciós költségek kiegyenlítését a minisztérium a Szolgáltató útján biztosítja.

A pályázaton elnyert technikai eszköz nem megy át a pályázó tulajdonába, azt kizárólag a rendezvény lebonyolítására használhatja, ezt követően köteles az átvételkori állapotnak megfelelően a támogató részére visszaszolgáltatni, ellenkező esetben kártérítési kötelezettség terheli!

Pályázat teljes anyaga


A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!