« Mjus 2024 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére

Kódszám: IKSZT/2008/1

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31. és azt követõen a program befejezéséig folyamatos.

1.1.  Pályázati és jogszabályi háttér:
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére. A pályázati eljárás vonatkozásában az irányadó rendelkezéseket a 2007. évi XVII. törvény, illetve a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szabályozza.
 
2.  Pályázat célja, célterület:
 
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhetõ alapszolgáltatások körének bõvítése, minõségének és hozzáférhetõségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és mûszaki korszerûsítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért felelõs Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki. A jelen pályázat alapján kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az FVM által 2008. IV. negyedévében meghirdetésre kerülõ beruházási jogcím rendelet (a rendelet tervezet ezen pályázati kiírás mellékletét képezi) keretében kérelmet benyújtani a meglévõ korszerûtlen épületek külsõ belsõ felújítása érdekében.

3.  Pályázók köre:
 
Pályázatot nyújthatnak be:
  • az 5000 fõ vagy 100 fõ/km2 alatti településeken mûködõ települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkezõ non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkezõ egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok;
  • továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkezõ non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkezõ egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a település külterületén a lakosság több mint 2%-a él.
A pályázati felhívás keretében:
  • non profit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi szervezet, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott (köz)alapítvány és közhasznú társaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott non-profit gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002 (SK3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb jogi személyiségû non-profit szervezet
  • egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése szerint
Ezen pályázat keretében jogosult települések körét az ÚMVP 19. és 21. számú mellékletei tartalmazzák.
 
Egy pályázó csak egy IKSZT kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát.
 
4.    IKSZT célja, feladatai:
 
IKSZT településenként egy, az IH által az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult pályázó kiválasztására irányuló jelen pályázat keretében a pályázó által megjelölt épület vagy épületrész, amelyben a fejlesztést követõen egy helyen elérhetõvé válnak a helyi lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.
 
4.1.     IKSZT által nyújtandó szolgáltatások:
4.1.1  Kötelezõ szolgáltatások:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont mûködtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont mûködtetése;
c) a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elõsegítése (közösségi térben);
d) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban mûködõ eMagyarország ponton - az e-Közszolgáltatások, eTartalmak használatát segítõ humán szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is beleértve (az eTanácsadó képzettség ingyen megszerezhetõ az eMagyarország program keretében) (A programról bõvebb információ találhatók a www.emagyarorszag.hu internetes oldalon);
e) könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása;
f) közmûvelõdési programok szervezése.
 
Amennyiben a pályázó az IKSZT-ben kötelezõen ellátandó szolgáltatásokat valamelyikét, már a településen ellátja, és az ellátást biztosító épület nem alkalmas a további kötelezõ feladatok befogadására, akkor a pályázó nem köteles a már meglévõ szolgáltatást is, a további szolgáltatásoknak helyet adó épületben mûködtetni. Ebben az esetben a pályázó csak az újonnan ellátandó szolgáltatások biztosítása érdekében nyújthat be támogatási kérelmet az FVM által a késõbbiekben meghirdetett beruházási rendelet vonatkozásában.
 
(...)
 
Csatolt dokumentumok:
 

A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!