« Szeptember 2023 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére

Kódszám: IKSZT/2008/1

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31. és azt követően a program befejezéséig folyamatos.

1.1.  Pályázati és jogszabályi háttér:
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére. A pályázati eljárás vonatkozásában az irányadó rendelkezéseket a 2007. évi XVII. törvény, illetve a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szabályozza.
 
2.  Pályázat célja, célterület:
 
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki. A jelen pályázat alapján kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az FVM által 2008. IV. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet (a rendelet tervezet ezen pályázati kiírás mellékletét képezi) keretében kérelmet benyújtani a meglévő korszerűtlen épületek külső belső felújítása érdekében.

3.  Pályázók köre:
 
Pályázatot nyújthatnak be:
  • az 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok;
  • továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a település külterületén a lakosság több mint 2%-a él.
A pályázati felhívás keretében:
  • non profit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi szervezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott (köz)alapítvány és közhasznú társaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott non-profit gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002 (SK3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
  • egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése szerint
Ezen pályázat keretében jogosult települések körét az ÚMVP 19. és 21. számú mellékletei tartalmazzák.
 
Egy pályázó csak egy IKSZT kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát.
 
4.    IKSZT célja, feladatai:
 
IKSZT településenként egy, az IH által az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult pályázó kiválasztására irányuló jelen pályázat keretében a pályázó által megjelölt épület vagy épületrész, amelyben a fejlesztést követően egy helyen elérhetővé válnak a helyi lakosság számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.
 
4.1.     IKSZT által nyújtandó szolgáltatások:
4.1.1  Kötelező szolgáltatások:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont működtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése;
c) a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése (közösségi térben);
d) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban működő eMagyarország ponton - az e-Közszolgáltatások, eTartalmak használatát segítő humán szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is beleértve (az eTanácsadó képzettség ingyen megszerezhető az eMagyarország program keretében) (A programról bővebb információ találhatók a www.emagyarorszag.hu internetes oldalon);
e) könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása;
f) közművelődési programok szervezése.
 
Amennyiben a pályázó az IKSZT-ben kötelezően ellátandó szolgáltatásokat valamelyikét, már a településen ellátja, és az ellátást biztosító épület nem alkalmas a további kötelező feladatok befogadására, akkor a pályázó nem köteles a már meglévő szolgáltatást is, a további szolgáltatásoknak helyet adó épületben működtetni. Ebben az esetben a pályázó csak az újonnan ellátandó szolgáltatások biztosítása érdekében nyújthat be támogatási kérelmet az FVM által a későbbiekben meghirdetett beruházási rendelet vonatkozásában.
 
(...)
 
Csatolt dokumentumok:
 

A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!