« Jlius 2024 »
Ht Ked Sze Cs Pn Szo Vas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
A Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pályázati felhívása civil szervezetek parlagfű mentesítési tevékenységének támogatására

 

Beérkezési határidő: 2008. június 20.
Eredményhirdetés: 2008. június 25.
A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság együttműködve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal a 2008. évi Országos parlagfű mentesítési program keretében az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
 
A pályázat célja:
 
Az allergia a negyedik legfontosabb nem-fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya az iparosodott fogyasztói társadalomban eléri a 30%-ot. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül első helyen a parlagfű áll.
 
Az allergiás megbetegedésben szenvedő lakosok tüneteinek és az újabb megbetegedések, valamint, a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó pollenek számának csökkentése társadalmi szintű összefogást igénylő feladat és érdek.
 
Jelen pályázati felhívással lehetőséget kívánunk nyújtani a civil szervezeteknek ahhoz, hogy a parlagfű mentesítés keretében a fertőzött területek felderítésében, a mentesítés ellenőrzésben, valamint az ismeretterjesztésben, a lakosság tájékoztatásában eredményesebbek lehessenek.
 
A kitűzött cél megvalósítására a támogatás az alábbi célokra igényelhető:
  • Felderítés
  • Ellenőrzés
  • Ismeretterjesztés, tájékoztatás (Elsősorban a parlagfű-mentesítés módjairól és az allergiás megbetegedések megelőzésének lehetőségeiről.)
  • Parlagfű mentesítés
Pályázat támogatásának feltétele:
  • Együttműködési megállapodás legalább egy települési önkormányzattal a parlagfűmentesi munkában. A megállapodás pontosan meghatározza a civil szervezet tevékenységét éppúgy, mint az önkormányzat hatósági tevékenységén túli szerepvállalását, illetve az együttműködés eredményességének kritériumait.
  • Az államháztartás bármely alrendszerével szemben a pályázónak nincs 30 napot meghaladó, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása és ezt igazolásokkal bizonyítja a szerződés aláírásakor.
  • A pályázó minden lejárt határidejű pályázatával elszámolt az államháztartás minden alrendszere felé
A támogatás jellege és mértéke:
A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.
 
A támogatás mértéke: a sikeres pályázók 50-500.000  Forint összegű támogatásban részesülhetnek.
A támogatási összeget, a szerződéskötést követő 30 napon belül a Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatok utalják át a nyertes pályázók számlájára. A sikeres pályázóknak az elnyert összeg felhasználásáról 2008. október 15-ig kell pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtaniuk a székhelyük szerint illetékes Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatokhoz.
A nyertes pályázók kötelesek az elnyert összegből megvalósított felderítési, ellenőrzési, ismeretterjesztési, illetve mentesítő tevékenységeket és azok eredményeit 2008. október 01-ig dokumentálni, és ezt a szakmai és pénzügyi beszámoló részeként a Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatok rendelkezésére bocsátani.
 
A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft, melynek forrása: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 2 jogcím "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2008. évi kerete.
 
Az elbírálás szempontjai:
Előnyt jelent az önerő biztosítása, de ez nem feltétele a pályázatnak. További előny, ha a pályázó részt vesz az önkormányzatok bevonásával szervezendő "Parlagfűmentes Ház" akcióprogramban.
 
A pályázat összeállítása:
 
Pályázati adatlap
Pályamű: a pályázó által teljesíteni kívánt feladat leírása, feladat teljesítési módjának-módszerének leírása, az alkalmazni kívánt módszer választásának indoklása, az elérni kívánt cél megfogalmazása, pontos terv a kivitelezésre, terv az emberi erőforrás biztosítására.
Nyilatkozat
Együttműködési megállapodás
Aláírási címpéldány
Együttműködési megállapodás
 
Pályázati díj nincs!
 
A pályázat beérkezésének határideje:     2008. június 20.
 
A pályázatokat a felsorolt mellékletekkel együtt, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani, (a három példányt egy borítékban) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ................................ Regionális Intézete
(Cím: ............................................................................................) címére kell benyújtani.
 
A borítékon szerepelnie kell a "Parlagfű pályázat" jeligének.
A pályázati dokumentáció a www.parlagfu.hu; www.fvm.hu honlapról tölthető le.
Kérjük, hogy a pályázatot a mellékletekkel együtt folyamatos oldalszámozással lássák el, és igazodjanak a "Pályázat összeállítása" című fejezet sorrendjéhez.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az aláírás vagy a pecsét hiánya, valamint bármelyik nyilatkozat, melléklet hiánya, formai hibának számít. A formai hibák pótlására nincs lehetőség, a formai hibás pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.
 
A határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírására.
 
Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni.
 
A támogatás odaítélése:
 
A benyújtott pályázatokat a "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság  és az ÁNTSZ Regionális Intézetei által felkért bírálóbizottság értékeli. A támogatási igényt a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 10 napon belül bírálják el és a döntésről a nyertes pályázókat a döntést követően 3 napon belül írásban tájékoztatja és egyidejűleg a szerződéstervezetet megküldi az ÁNTSZ Regionális Intézete. A nyertes pályázók listája a www.parlagfu.hu honlapon, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.fvm.hu) is megjelenik. A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.
 
A nyertes pályázókat a szerződéskötésről a pályázat elbírálásának eredményével egy időben tájékoztatjuk.
 
Csatolt dokumentumok:

A lap tetejére
(c) Jászapátiak Baráti Egyesülete & Hezekiah 2007-2008. Minden jog fenntartva!